زمینه های همکاری شاین گرافیک:

  1. همکاری در جهت دریافت سفارشات طراحی گرافیک از مشتریان و واگذاری پروژه به طراحان گرافیک (مبلغ به صورت توافق درصدی)

  2. همکاری در جهت فروش محصولات متعلق به شخص خوده شما در وبسایت شاین گرافیک (مبلغ به صورت توافق درصدی و یا واگذاری مالکیت محصول)

  3. همکاری در جهت خرید محصولات گرافیکی سایر طراحان گرافیک با تعهد شما مبنی بر رعایت حقوق صاحب اثر

  4. همکاری در جهت خرید محصولات پولی (اشتراکی) گرافیکی سایت های گرافیکی خارجی

  5. همکاری در جهت های پیشنهادی شما